Sonet barszczowy z e-mailami
Marek Śpiewak pisze że śpiewa 
i czyta też moje sonety 
w których lubi grzeszne podniety 
dlatego czytając nie ziewa 

pośród różnych korespondencji 
dzielna załoga Teatru STOK 
życzy mi szczęścia na cały rok 
im życzę ogromnej frekwencji 

odkryłem zdjęcie barszczu z góry 
autor Krzysztof Horecki - Kilu 
umieściłbym go w wodewilu 

po  e-mailach pełnych brawury 
Krzysztof Trembczyk znów wierzy w ludzi 
nikt mu tej wiary nie ostudzi
Zurych, 4 stycznia 2006