Sonet o pisarzu ludowym
Zygmunt Haupt to pisarz ludowy 
z nerwem intelektualisty 
ale z piórem gimnazjalisty 
bo jego język jest surowy 

w postrzeganiu jest drobiazgowy 
to cecha wielkiego artysty 
lecz w roli opozycjonisty 
bywa za bardzo ugodowy 

jest zawsze na zewnątrz wydarzeń 
nawet wtedy gdy rzecz dotyczy 
jego samego - nie ma marzeń 

związek eseju z reportażem 
trzyma czytelnika na smyczy 
mnie wciągnął podolskim pejzażem 
Zuriko, 24 października 2006