Sonet żałoby i współczucia
jak oni tam zmarli na dole 
czy od razu czy też w męczarniach?
tragedie bywają w kopalniach 
górnicza "prawda w oczy kole" 

czy ktoś zawinił czy natura 
nie wytrzymała obciążenia? 
tamta sekunda przerażenia 
tłumi trzykrotne pianie kura 

Polska Halemba Ruda Śląska 
te słowa dziś krążą po świecie 
sumienie niejednego gniecie 

czy droga do nieba jest wąska 
jak górniczy chodnik na przodku 
z żałobą i współczuciem w środku? 

Zuriko, 24 listopada 2006