Sonet o mym jedynym dziele
dzieło pochodzi znad Limmatu
dwanaście lat horyzontalnie 
tyleż miesięcy wertykalnie 
kwadrat ale nie do kwadratu 

w dwóch językach - w języku polskim 
którego uczyła mnie Matka 
i w esperanto - ta dokładka 
czyni dzieło dla świata swojskim 

dzieło liczy osiem tysięcy 
siedemset osiemdziesiąt cztery 
sonety z dwunastu miesięcy 

pomnożonych przez lat dwanaście 
razem ksiąg - sto czerdzieści cztery 
że "dziwny jest ten świat" przyznacie 
Twierdza Ciszy, 27 grudnia 2006