Sonet jeszcze raz barbórkowy
moja Basia ma imieniny 
więc składam stosowne życzenia 
i dziękuję za wybaczenia 
wnet będzie miała urodziny 

Basia poszła do swojej szkoły 
a ja wspominam dawne dzieje 
kiedy barbórkowi złodzieje 
kradli gdy tańczyły chochoły 

dzwonię do Zbyszka Dobrzyńskiego 
bo on był kiedyś reżyserem 
etosu ponadgórniczego 

sam ten mundur kiedyś nosiłem 
zostałem jednak dezerterem
ale o łaskę nie prosiłem 
Zurych, 4 grudnia 2006