Sonet o przewrotności pojęć
premier rządu szuka posady 
dla bankruta politycznego 
kosztem funduszu publicznego 
bez potrzeby lecz dla zasady 

nazywanie stanu w Iraku 
pokojową stabilizacją 
jest kretynów mobilizacją 
do już przegranego ataku 

z tego wynika że każdą rzecz 
można tak jak się chce nazywać  
więc słowo "witaj" oznacza "precz" 

mają zamiar akta Polaków 
Amerykanom przekazywać 
aby szukać niebieskich ptaków 
Zurych, 5 grudnia 2006