Sonet z brodami filozofów
Fryderyk Engels i Karol Marks 
ich Manifest Komunistyczny 
to pomysł nader fantastyczny 
aby się przyjął bez żadnych kraks 

idea z początku szlachetna 
wnet zamieniła się w wyznanie 
zaczęło się prześladowanie 
innych wyznawców - sprawa szpetna 

jak przy każdej ideologii 
myślenie ukierunkowano 
niestety w stronę patologii 

nawet tędzy filozofowie 
(to od dawna przewidywano) 
swej klęski nie zmieścili w głowie
Zurych, 6 grudnia 2006