Sonet o poprawności mowy
prezydent Rzeczypospolitej 
nie potrafi odmieniać nazwy 
swego państwa - przypadek nadzwy- 
czajny formy niejednolitej 

co prawda niektóre słowniki 
odeszły już od mowy polskiej 
na korzyść maniery chocholskiej 
lecz są to prostackie nawyki 

język polski w czystej postaci 
zostaje piękny i szlachetny 
w idiomach tę szlachetność traci 

o nowe słowa się wzbogaci 
gdy będzie w znaczeniach konkretny 
zaśmiecać go się nie opłaci
Zurych, 1 lutego 2006