Sonet pod środę popielcową
na wieży wskazówka zegara 
określa wykładnię północy 
o prochu o ludzkiej niemocy 
i o tym że ziemia jest szara 

tradycja zapustów jest stara 
gdzieś wraże werble jeszcze huczą 
pijani kuglarze się włóczą 
wkrótce będzie pierwsza ofiara 

szkielety kosy biel na czerni 
ciągnie ulicami procesja 
idą w niej wierni i niewierni 

odbędą się znowu debaty 
dobrobyt hamuje recesja 
co roku te same tematy
Zurych, 1 marca 2006