Sonet o liście z ministerstwa
stan edukacji i nauki 
w Polsce jest aż przerażający 
wychowawczo oburzający 
bo rządzą tam Busha hajduki 

"Państwo Kuratorzy Oświaty 
wszyscy" - list z dziewiątego marca 
minister kuratorów skarca 
wskazuje na dezyderaty 

sprawę "interwencji w Iraku" 
traktuje jako rzecz konieczną 
nie czuje haniebnego smaku   

uczestniczcie w manifestacji 
Bush chciałby widzieć młodzież grzeczną 
pokażcie mu że nie ma racji
Zurych, 17 marca 2006