Sonet z podziałem Ukrainy
nastąpił podział Ukrainy 
na wschodnią rosyjskojęzyczną 
i na zachodnią rachityczną
nikt nie ponosi za to winy 

etniczny skład dużego kraju 
ze świadomością społeczeństwa 
nie zależy od dostojeństwa 
jednostek lecz od obyczaju 

w tej konfliktowej sytuacji 
gdzie najważniejsze są ambicje 
potrzeba silnej stymulacji 

kto ma rację kto nie ma racji? 
tworzą się słabe koalicje 
zbliża się pogrzeb demokracji
Zurych, 28 marca 2006