Sonet rocznicowy z obłudą
lud pootwierał wszystkie groby 
obłudnego zobojętnienia 
i czuwa dla upamiętnienia 
śmierci bliskiej sercu osoby 

Jan Paweł Drugi czynił cuda 
był pokoju orędownikiem 
wojny w Iraku przeciwnikiem 
świeczka premiera to obłuda 

jakżeż można wysyłać wojsko 
na wojnę i zapalać świeczkę 
klęska na Ciebie spadnie Polsko 

za to że tłumy obłudników 
wyruszyły znów na wycieczkę 
a nie na pielgrzymkę pątników 
Twierdza Ciszy, 2 kwietnia 2006