Sonet o dawnych Wielkich Nocach
"Chrystus zmartwychwstał" - 
                      pozdrowienie 
"prawdziwie zmartwychwstał" - 
                        odpowiedź 
a przedtem wielkanocna spowiedź 
nowy grzech i nowe zmartwienie 

na Mazowszu słychać wybuchy 
Bolesław Jackowicz kuleje 
złącza i rozłącza koleje 
rodzina dodaje otuchy 

na Śląsku przybysze "zza Buga" 
święcą jajka baby kiełbasy 
dba o to każdy boży sługa 

zaś w katedrze przy Świętojańskiej 
naród narzeka na złe czasy 
tłumy na drogach Męki Pańskiej 
Zurych, 6 kwietnia 2006