Sonet z wyrazem życzliwości
nie brak w mych wierszach życzliwości 
lecz one nie są grzecznościowe 
ani też okolicznościowe 
choć są w nich też okoliczności 

Krzysztof Trembczyk syn swojej mamy 
chciałby bardzo abym napisał 
sonet o którym nikt nie słyszał 
słowa powinny bić w tam-tamy 

Witold Czajkowski proponuje 
dla mnie bębenek koncertowy 
a we mnie się wszystko gotuje 

Rozalia - imię dla mnie święte 
to imię łączy dwie osnowy  
zdrowia życzę bo nadszarpnięte  
Zurych, 9 kwietnia 2006