Sonet o drobnym zamieszaniu
prezydent Rzeczypospolitej 
mówi "ręce precz od artystów" 
nastąpił popłoch wśród ministrów 
w atmosferze niesamowitej 

nie wiem o co w tym wszystkim chodzi 
bo w kraju uporządkowanym 
prawo jest prawem przestrzeganym 
raczej pomaga niźli szkodzi 

nikt nie może z dnia na dzień zmieniać 
przepisów bez zgody tych których 
one dotyczą w żadnym razie 

a tu tak jak w carskim ukazie 
wraca się do czasów ponurych 
jasny obraz chce się zacieniać 
Twierdza Ciszy, 11 czerwca 2006