Sonet z dziełem całej ludzkości
faszyzm cała ludzkość tworzyła 
komunizm i inne ustroje 
niewolniczo-feudalne boje 
także cała ludzość toczyła 

mówi się dzisiaj że ten czy ów 
był na czele bo siły zmierzył 
to nieprawda - gdyby nie przeżył 
inny by to zrobił  i bądź zdrów 

nie wódz kształtuje ciemną masę 
ale masa kształtuje wodza 
i dla swych potrzeb tworzy klasę 

jak nie Hitler to byłby Bitler 
albo inny na przykład Hodża 
w alfabecie brakłoby liter 
Twierdza Ciszy, 13 czerwca 2006