Sonet z definicją modlitwy
modlitwa to są takie słowa 
które łączą człowieka z Bogiem 
nie tylko za kościelnym progiem 
lecz też tam gdzie człowiek się chowa

ta człowieka z Bogiem rozmowa 
chociaż się zdaje jednostronna 
jest dla świadomości ochronna 
wtedy dusza staje się zdrowa 

bo z każdego punktu widzenia 
nawet z materialistycznego 
człowiek się po modlitwie zmienia 

tylko na korzyść bo nie traci 
z osobowości swej niczego 
duchowo się zawsze wzbogaci 
Twierdza Ciszy, 8 lipca 2006