Sonet z duszą... czy bez początku?
postać duszy jest abstrakcyjna 
wyraźniej niż sama abstrakcja 
dla żyjących to jest atrakcja 
dla zmarłych rzecz nieatrakcyjna 

w tej grze słów atrakcji z abstrakcją
tkwi bezsens pojęciowych znaczeń 
które prowadzą do wypaczeń 
a także do straszenia frakcją 

bez duszy i bez jej pojęcia 
nie byłoby tych znaków wszędzie 
którymi się wciąż zachwycamy 

jednak często siebie pytamy 
czy dusza była jest i będzie 
czy też istnieje od poczęcia?
Zurych, 5 września 2006