Sonet z przemocą na portalu
Twierdza Ciszy jest mi potrzebna 
tylko dla samej świadomości 
że istnieje dla mej wolności 
w środku przestrzeni przystań zgrzebna 

leżę na łożu w środku nocy 
i patrzę na belki sklepienia 
układ ich zmusza do skupienia 
nad Nataschą Kampusch w przemocy 

rewolucji francuskiej data 
wypisana jest na portalu 
to pigułka historii świata 

o świcie pośród łąk się budzę 
staję na kamiennym owalu 
wrażenia snów gorących studzę 
Twierdza Ciszy, 7 września 2006