Sonet najstarszego w Rodzinie

Andrzej w łoszniowskiej społeczności
był Jędrzejem albo Jędruchem
nie był uderzony obuchem
ale miał powody do złości

był wójtem a potem sołtysem
jako przeciwnik nierówności
głosy ziemian z wielokrotności
zmienił znalezionym przepisem

odtąd ziemianie jak włościanie
mieli jeden głos do oddania
a także Żydzi i Cyganie

Andrzej Bednarski to mój Dziadek
od dziś bez względu na podania
dzierżę najstarszy po Nim spadek


Zurych, 30 marca 2019


Sonet o najstarszym w rodzinie

od dziś jestem najstarszy w rodzie
starszym od rodziców babć dziadków
prababć pradziadków bez ich spadków
lecz ten wiek nie sprzyja wygodzie

choć jeszcze nie czuję się stary
(przypisywanie mi starości
wciąż prowokuje mnie do złości)
to w codzienności szukam miary

nie biegam ale spaceruję
nie wspinam się w górach jak dawniej
szczyty z dali fotografuję

od czasu do czasu żegluję
pod żaglami czuję się sprawniej
coraz częściej się wyleguję


Zurych, 30 marca 2019