Sonet przedzielonoświątkowy

oto wynik pewnej rozmowy
katolicyzm jest lewicowy
a protestantyzm prawicowy
osąd niewątpliwie surowy

z korzyścią dla katolicyzmu
szarżował profesor wizjoner
zaś operetkowy milioner
był po stronie protestantyzmu

widzę sprawy całkiem inaczej
ale taka dyskusja cieszy
wiedziona Duchem Świętym raczej

to temat zielonoświątkowy
dwa dni wolne - nikt się nie spieszy
do chęci zawracania głowy


Zurych, 7 czerwca 2014

» Sonet z pielgrzymki do Einsiedeln
Sonet pozielonoświątkowy

fazy Księżyca nic nie znaczą
zegary wciąż tak samo dzwonią
także dla tych którzy czas trwonią
i nad straconym czasem płaczą

zielonoświątkowe pikniki
nie dla nas - my harcerskim traktem
podążamy miarowym taktem
tam gdzie jeszcze słychać słowiki

Aleksiej Wołodin grał świetnie
Beethovena potem Chopina
wypieściła go Melpomena

nadeszły już upały letnie
w Einsiedeln msza polska i Urban
król zamiast korony miał turban


Zurych, 9 czerwca 2014

» Codzienność czerwcowa zielonoświątkowa