Sonet z motywami tworzenia

tyle lat co wersów w sonecie
dziś już bym tego nie mógł stworzyć
ogromem mógłbym się zatrwożyć
konkret by znikał po konkrecie

zastanawiam się nad powodem
nie szukam motywów tworzenia
bo motywami są zdarzenia
istnienie jest ich korowodem

gdy nowy rok się rozpoczyna
to dziwię się że jeszcze żyję
powstaje rozważań przyczyna

gdy ta znika inna przychodzi
dlaczego nie chudnę a tyję
co mi pomaga a co szkodzi

Jan Stanisław Skorupski
Zurych, 1 stycznia 2009

» REFLEKSJE W STANIE PRZEDOJRZAŁYM