Sonet o poprawce z pisania

pisarz nie może czekać biernie
aż mu jakiś temat gotowy
wpadnie przypadkowo do głowy
przyjmując motyw łatwowiernie

aby móc pisać trzeba przeżyć
treść zdania choćby w wyobraźni
nawet wstąpić w myślach do kaźni
w to co się pisze trzeba wierzyć

każdy potrafi sklecić zdanie
lecz nie każdy tak słowa składa
aby było sztuką pisanie

pomiędzy wiedzą a uczuciem
następuje czasem roszada
jak między głaskaniem a kłuciem

Jan Stanisław Skorupski
Zurych, 4 stycznia 2009

» REFLEKSJE W STANIE PRZEDOJRZAŁYM