W Pan-de-monusa

w esperanto brzmi to ostrożnie
"protestantino katoliko
komune estas fiko fiko"
w języku polskim wręcz pobożnie

darem świętego Pandemona
niebo się trochę zachmurzyło
choć na morzu sztormu nie było
nas opanowała mamona

zamiast chodzić po bożym świecie
po drodze zwiedzając klasztory
my w łóżku - co dalej to wiecie

praca nie hańbi nawet w lecie
odprawiając w domu nieszpory
zatkaliśmy dziury w budżecie

Skopelos, 27 lipca 1999

Sonet czyta autor
akompaniuje Jakub Działak