Dzieci ulicy

po dwunastej w nocy w swym barze
Ksintaris każe dzieciom ¶piewać
s±du nie ma się co spodziewać
dopiero go sam Pan Bóg skarze

biedne dzieci w w±skich ulicach
spędzaj± dzieciństwo latami
z pokaleczonymi kotami
z t± sam± chorob± na licach

"niech pan się do tego nie wtr±ca"
mówi boss któremu ciężary
dĽwiga młodociana służ±ca

dzieci w Grecji musz± pracować
choć to Europa - nie do wiary
nie maj± siły protestować

Skopelos, 28 lipca 1999
Sonet czyta autor
akompaniuje Jakub Działak