Pierwszeństwo

język francuski brzmi poważnie
język włoski miękko i śpiewnie
język retoromański rzewnie
język niemiecki zbyt odważnie

nie mogę obcować na co dzień
z moją kochaną mową polską
jakże piękną i jakże swojską
co zaliczam do niepowodzeń

zostały mi tylko te wiersze
jako świadectwo mej polskości
w nich snuję wyznania najszczersze

choć horyzonty widzę szersze
to w chaosie nowoczesności
ojczyste słowa są mi pierwsze

Skopelos, 5 sierpnia 1999

Sonet czyta autor
akompaniuje Jakub Działak