Kłucie

inspiracji nie da się stworzyć
ona się jakoś sama rodzi
a potem dyskretnie odchodzi
trzeba się przed nią upokorzyć

wysiłek także nie pomaga
nie ma rady na pustkę w głowie
można uprawiać pustosłowie
wszak pomyślunku nie wymaga

istnieją przecież błogie stany
czujemy się wtedy anielsko
nasz umysł jest zamalowany

mamy dobre samopoczucie
z pogodą ducha jest nam sielsko
zaś twórczość to bez przerwy kłucie

Skopelos, 9 sierpnia 1999

Sonet czyta autor
akompaniuje Jakub Działak