Sonet osiemdziesięciopięciolecia

mój pseudonim jest prawdziwym nazwiskiem
a moje nazwisko jest pseudonimem
jestem Polakiem ze szwajcarskim klinem
albo Szwajcarem z polskim stanowiskiem

u mnie jest wszystko inne niż w zwyczajach
gdy coś czynię to jest moją zabawą
zwartą nie ideologią a sprawą
sukcesy nie są w środku a na skrajach

kocham zieleń i staram się o nią dbać
przez ochronę środowiska natury
jej wrogów piętnuję i nie chcę ich znać

nie mój życiorys ale doświadczenia
są źródłem mojej prywatnej kultury
popularność nie ma dla mnie znaczenia


Marina di Zambrone, 18 czerwca 2023
miesiąc przed moimi urodzinami
na balkonie domu Park Oasi
Foto Barbara Loepfe

» REFLEKSJE W STANIE PRZEDOJRZAŁYM