Sonet bez ideologizmu

patriotyzm jest nacjonalizmem
przestał być narodową cnotą
poplecznik władzy jest patriotą
przykuty ideologizmem

zamiast patriotyzmu tożsamość
jest fundamentem przywiązania
do ojczyzny i wspomagania
wszystkich których dotknęła słabość

jestem Polakiem - wszyscy wiedzą
bez względu na rodzaj wspólnoty
za ideologiczną miedzą

los nie ma granicy polskości
trzeba wspólnie zwalczać kłopoty
tak jak w dawnej Solidarności


Zurych, 26 marca 2023