Sonet do Portalu Uciechy

Międzynarodowy Dzień Książki
rzeczy powszechnie użytecznej
we współczesnym świecie koniecznej
papier zastępują już krążki

książki elektroniczne będą
wolno wypierać papierowe
bo życie nie jest brawurowe
a każda nowość jest przybłędą

między wydawcą a pisarzem
przy podziale uposażenia
występują upokorzenia

wykluczając rolę pieniądza
mnie kilka procent nie urządza
u siebie jestem gospodarzem


Zurych, 23 kwietnia 2013

» Moje niegdysiejsze książki

» Refleksje w stanie przedojrzałym