Sonet z dodatnią ujemnością

lubię Tadeusza Kantora
umarłego z "Umarłą klasą"
za trafne pogardzanie masą
lecz to już zgaszona aurora

Franza Kafkę za dociekliwość
Marcela Prousta za dokładność
Brunona Schulza za bezradność
André Malraux za pobudliwość

są także ci których szanuję
ale za nimi nie przepadam
choć ich dzieła często czytuję

wnoszę poprawkę bo ostatnio
do czytania się nie przykładam
ta ujemność działa dodatnio


Zurych, 6 kwietnia 2013

» REFLEKSJE W STANIE PRZEDOJRZAŁYM