Sonet gdy JEST zaczyna zdanie

często dziennikarze w tytułach
piszą JEST na początku zdania
bowiem JEST brak prawdy przesłania
JEST w ogółach - braki w szczegółach

JEST sprzyja sferze ludowości
nawet więcej niż "trzy razy tak"
mocne JEST to potwierdzenia znak
że masa ma przyjąć nowości

gdy JEST staje się wykrzyknikiem
tak było dawniej tak jest teraz
tłum omamia się złym wynikiem

JEST sanacji i JEST ludowy
zmuszał do posłuszeństwa nieraz
dziś JEST też zakłada okowy

» Refleksje w stanie przedojrzałym


Zurych, 14 sierpnia 2021