Sonet identyfikacyjny

wiem że na ¶wiecie jestem obcy
w Polsce w Szwajcarii i gdziekolwiek
tam gdzie musi znaczyć co¶ człowiek
lecz jestem wolny - bez dozorcy

SONETADA bez definicji
powstała na przełomie wieków
jako przyczyna do u¶miechów
na skutek my¶lowej banicji

w Dniu Polskiej Flagi o Polonii
nikt już przezornie nie wspomina
bo Polska to już Ukraina

pod polsk± flag± żeglowałem
inne flagi salutowałem
z żartem w żeglarskiej monotonii


Zurych, 2 maja 2014
» Refleksje w stanie przedojrzałym