Sonet na dzisiaj z Grodkowem w tle

Czesława Łachut napisała
słowa piosenki o Grodkowie
usiadłem do pianina w zmowie
i zaraz melodia powstała

kiedy¶ także komponowałem
melodie dla innych autorów
zawsze prima vista bez sporów
chociaż czasem tre¶ci zmieniałem

tamci autorzy już nie żyj±
wiersz Edwarda Rydza-¦migłego
stanowi dzi¶ własno¶ć niczyj±

Edmond Privat byłby mi wdzięczny
bo uchodzi dzi¶ za znanego
jego "SPOKÓJ" ma przekaz dĽwięczny


Zurych, 22 czerwca 2013» 2 sonety troski Edwarda Rydza-¦migłego

» Edmond Privat TRA SILENTO

» Refleksje w stanie przedojrzałym