Sonet na spoty z patriotyzmem

najwięksi patrioci na świecie
to Ukraińcy i Rosjanie
po nich idą Amerykanie
lepsze niż nic jest miejsce trzecie

gdy te patriotyzmy się skłócą
to na Ziemi popiół zostanie
i nikt nie powie że to dranie
bo ludzie z nieba już nie wrócą

winni romantycy przeklęci
bo oni patriotyzm stworzyli
ta zaraza narody nęci

patrioci przeciwko patriotom
we własną wyższość uwierzyli
nie ufajmy wyborczym spotom


Zurych, 15 maja 2014

» REFLEKSJE W STANIE PRZEDOJRZAŁYM