Sonet na wstyd polskiego hymnu

jak mogą cywilizowani
wyśpiewywać hymn z Bonapartem
i z Dąbrowskim - obleśnym czartem
szulerem z dnem pijackiej krtani

rok tysiąc osiemset dwunasty -
trzysta osiemdziesiąt tysięcy
żołnierzy w ciągu dwóch miesięcy
zginęło - historii kontrasty

pokazują kto "dał nam przykład...
...jak zwyciężać mamy" ze wstydem
temat na historyczny wykład

skoczna melodia się obroni
z grającym na cymbałach Żydem
od reszty są plamy na skroni


Zurych, 25 czerwca 2012


» Bez Bonapartego i Dąbrowskiego» REFLEKSJE W STANIE PRZEDOJRZAŁYM