Sonet o Ali i o Asie

siedemdziesiąt pięć lat minęło
od pierwszej lekcji w pierwszej klasie
z pisaniem o Ali i Asie
jeszcze w Knischwitz tak się zaczęło

pan Kurnicki zamknął nas w sali
i poszedł na lunch z rodzicami
my z podnieconymi licami
słuchaliśmy jak ci śpiewali

wpierw cały zeszyt zapisałem
od pierwszej do ostatniej strony
potem znudzony rysowałem

wcześniej już "Potop" przeczytałem
elementarzem poruszony
swojego psa Asem nazwałem


Zurych, 1 września 2020

» Moja pierwsza szkoła 1.09.1945
(Knischwitz-Kniaziowice-Książyce-Księżyce)