Sonet o Powstaniu Warszawskim

oprócz oczywistej dzielności
trzeba stwierdzić za każdym razem
że powstanie było wyrazem
obłudnej odpowiedzialności

z bohaterstwa zostało mało
zwycięzcy są bohaterami
a przegrani są ofiarami
to powstanie walkę przegrało

ten który wywołał powstanie
bez szans zwycięstwa nie miał kary
choć zasłużył na wychłostanie

Warszawę zamienił w ruinę
lecz wielotysięczne ofiary
nie mogą go skarżyć za winę


Zurych, 1 sierpnia 2021