Sonet o boskich skojarzeniach

Bóg jest Nieograniczonością
czas bez początku i bez końca
oraz przestrzeń wszystkich stron Słońca -
te synonimy są boskością

siedząc na autorskim spotkaniu
w książce znalazłem kilka błędów
może z tych albo z innych względów
byłem jak ongiś na zesłaniu

Jan M. Piskorski "Die Verjagten"
albo po polsku "Wypędzeni"
fakt za faktem czyli "nur Fakten"

trzeba naśladować Szwajcarów -
z różnorodnością pogodzeni
zbudowali krainę czarów


Zurych, 22 października 2014» Zuryski październik
» Refleksje w stanie przedojrzałym