Sonet o brakach sensu mowy

tymi słowami tymi słowy
gdy nie mam niczego to mam coś
gdy nie ma nikogo to jest ktoś
to paradoksy polskiej mowy

moja Basia mnie wciąż poprawia
"es ist nichts da" "es ist niemand da"
"tam jest nic" "tam jest nikt" to sens ma
to logiczność myślenia sprawia

nie ma żadnego to któryś jest
taki jest logicznej myśli gest
przecież inaczej być nie może

polonistów ambicje hoże
często prowokują do zmiany
efekt prowokacji... ...nieznany


Zurych, 8 marca 2020