Sonet o czasach nadzwyczajnych

ostatnio przeczytałem kilka
książek z zuryskiej biblioteki
z Olgi Tokarczuk czasoteki
pisarka ma we mnie pupilka

jej dzieła to ze słów fortece
dwie książki ongiś przeczytałem
jedną komuś podarowałem
"Prawiek" mam w swojej bibiotece

czytam i od razu miarkuję
że jestem pierwszym czytelnikiem
w książce biblioteczny kurz czuję

tych książek nie da się przekładać
bo władanie innym językiem
nie chce stylem i formą władać


Zurych, 23 października 2019