Sonet o czasie z tomu TEMPO

oglądam film z premiery książki
w dziewięćdziesiątym ósmym roku
TEMPO to czas płynący z boku
do boku przez cmentarne posążki

z tego filmu odeszło wielu
Roman Samsel i Piotr Kuncewicz
Karl Federer i Jerzy... - nie licz...
dotarli do znanego celu

Margrit Reist - życzliwa sąsiadka
(bez nas podlewała nam kwiaty)
także już odeszła w zaświaty

zgodność dat i zjawisk - zagadka
którą czas bez początku i końca
rozwiązuje energią Słońca


Zurych, 30 maja 2014


» Poezja na ulicy
30.05.1998 - premiera tomu sonetów TEMPO
Realizacja AZART-SAT: Katarzyna Biegasiewicz,
Janusz Baranowski i Andrzej Stefańczyk

» TEMPO z rekordem Guinnessa