Sonet o czymkolwiek z niczego

mojej przeszłości nie ocenię
bo wszystko co miałem zniknęło
wnet zniknie także moje dzieło
ale w nicość się nie przemienię

pojęcie "nic" jest abstrakcyjne
lecz abstrakcja nie jest nicością
zawsze jest "coś" z jakąś wartością
mającą cechy dedukcyjne

nie jestem "-istą" nie gram "-izmem"
wszak nie znoszę ideologii
jednak żyję awenturyzmem

racjonalność myślenia wiedzie
ludzkość do zasad ekologii
które ciągle gubią się w biedzie


Zurych, 28 października 2019