Sonet o feudalnym prawie

"Konstytucja Trzeciego Maja"
ustanowiona przebiegłością
nie stała się rzeczywistością
z namaszczenia króla hultaja

nie mógł imponować wielkością
król jako kochanek carycy
a przystąpił do Targowicy
ze słabością i uległością

zresztą co to za konstytucja
nie cieszyła chłopów wolnością
feudalizmu restytucja

przy Placu Zamkowym w Warszawie
w szybach twarze z pobłażliwością
przyglądały się cnej zabawie


Zurych, 3 maja 2013

» REFLEKSJE W STANIE PRZEDOJRZAŁYM