Sonet o krajach nie bez winy

w wojnie rosyjsko-ukraińskiej
Polska powinna być neutralna
bo Polski historia fatalna
to Katyń... krew rzezi wołyńskiej

po brudnym rosyjskim napadzie
jestem po stronie Ukrainy
chociaż ta też nie jest bez winy
"Sława Ukrajini" w nieładzie

Unia Europejska powinna
przesłać Ukrainie warunki
"TAK!" gdy "sława" będzie uczynna

Polska powinna się domagać
by banderowskie wizerunki
przestały pomnikami smagać

» Refleksje w stanie przedojrzałym


Wenecja, 5 lipca 2022