Sonet o liczbach z wodospadu

trzydziesty pierwszy lipca w Giessbach
stuosiemdziesięciodwuletni
okres pobyt wierszem uświetni
puenta tej sprawy tkwi w liczbach

kiedyś tu wieszcze przebywali
nie chodzi tu o Słowackiego
Mickiewicza czy Krasińskiego
którzy o tym miejscu pisali

ale o hotel który święci
wytwornie stuczterdziestolecie
swego istnienia a to nęci

liczby są jubileuszowe
nie wszędzie te same na świecie
koszty liczenia są groszowe


Giessbach, 31 lipca 2016