Sonet o moim nowym kraju

za mało pokazuję ten kraj
mój nowy kraj który jest śliczny
pod każdym względem idylliczny
wygląda tak jak biblijny raj

nawet wtedy kiedy deszcz pada
pod niebem mgła na niebie chmury
szarość przesłaniająca góry
to też zaleta a nie wada

gospodarczo i politycznie
kraj bezpośredniej demokracji
wygląda bardzo egzotycznie

dziw że na świecie wśród pechowców
z niw frustracji i biurokracji
Szwajcaria nie ma naśladowców


Dziki Dom, 9 lipca 2014» Toggenburg

» Refleksje w stanie przedojrzałym