Sonet o niezapominaniu

nieważne to co napisane
lecz to co zostaje w pamięci
gdy zatarte wspomnienie nęci
wtedy często jest upiększane

trudne sprawy są wspominane
zawsze z jakimiś zasługami
ale nie z sumienia długami
które chcą być już zapomniane

"jak dobrze że horror za nami"
"podjęliśmy trafną decyzję"
"stajemy się bohaterami?"

trudności nie lubią godności
tworzą pojęciową kolizję
z rezultatem braku skromności


Zurych, 19 kwietnia 2013

» Refleksje w stanie przedojrzałym