Sonet o pogrzebowych nutach

pieśń "Nie rzucim ziemi skąd nasz ród"
ma rytm marsza pogrzebowego
choć nie wskazuje umarłego
to czuje się w pieśni trupi chłód

pieśń "Żeby Polska była Polską"
to bez Boga i cnoty Rota
"Bóg Honor Ojczyzna i Cnota"
staje się dewizą chocholską

doczesny hymn Wojska Polskiego
z melodii marsza rosyjskiego
wskazuje na brak tła swojskiego

"Boże coś Polskę..." brzmi jak mara
z chwałą dla rosyjskiego cara
Polska w tych pieśniach to ofiara


Zurych, 1 listopada 2022