Sonet o polskiej racji stanu

kryminogenne państwo polskie
zasługuje na większą karę
Polacy ponoszą ofiarę
i hańbę za rządy chocholskie

koniecznie trzeba wskazać winnych
obciążyć ich odszkodowaniem
a wciąż rządzących zakłamaniem
powsadzać do aresztów gminnych

nakazać jak Berlusconiemu
sprzątać komunalne klozety
za amerykańskie podniety

wcześniej sąsiadowi wschodniemu
służono a teraz USA
z poniżeniem zależnym od zła


Zurych, 24 lipca 2014

» Sonet z waterboardingiem w Polsce

» Cykle sonetów